Vi som arbetar med projektet Kvarteret Jylland är nyfikna på vad ni tycker. 

Har ni frågor, synpunkter eller funderingar? 
Kontakta oss på info@kvarteretjylland.se