Vi har nu börjat etablera oss på platsen för den stundande stadsutvecklingen invid Ärvingehallen. Där kommer kvarteret Jylland att växa fram och bli ett nytt grönt bostadskvarter med stort fokus på öppenhet och trygghet.

.

Området kommer att innehålla bostäder, offentliga platser, en ny förskola och en ny ungdomsgård. Vår ambition är att kvarteret ska bidra med många nya kvaliteter till centrala Kista och bli en uppskattad del av närområdet.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@kvarteretjylland.se